.: MENU :.
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด
   

 

 
 

การปรับปรุงมาตรฐานตำแแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  แบบฟอร์ม PLC