นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
 
 
 
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
วิชาการเขียนโปรแกรม
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินชม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ศูนย์วิทยากรโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ศูนย์สตูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมว ัฒนา"

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝึกทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมี โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์, โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์, และโรงเรียนกำแพงวิทยาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูจากจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนควนกาหลง "นิคมวัฒนา"

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จ.สตูล ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จ.สตูล นำริบบิ้นดำมาแจกจ่ายให้แก่นักเรียน เพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ พร้อมให้นักเรียนน้อมนำหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากร โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนในอำเภอควนกาหลง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ วัดควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  "ค.น. เกมส์" จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสารมารถทางด้านกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ ได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณคร ู พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณค รู บรรยายการเต็มไปด้วยความอบอ ุ่น

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ได้จัดกิจกรรม ประชุมผลปกครอง และ รับผลการเรียนของนักเรียนเป ็นรายบุคคล บรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กิจกรรมมอบตัว นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ ได้จัด กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบของ One Day Camp เน้นการฝึกระเบียบวินัย และทักษะการแก้ปัญหาของกลุ่มในแต่ละฐาน

กิจกรรมงานปัจฉิมประจำปีการ ศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึ กษา 2558 โดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายกระจาย หนูคงแก้ว คณะครู และนักเรียน ร่วมกัน จัดงานนี้ ขึ้นแสดงความรัก และความยินดีแก่นักเรียนที่ สำเร็จการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาพยนตร์สั้น" ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าแข่งขันต่อในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ จัดให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 ในจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการ "ค่ายทานตะวัน" โดย คณะ นิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19-30 ธ.ค. 2558 ณ. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.16 ณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 


 
 

 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


Download เพลงมาร์ช โรงเรียน
ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
 


Google

Webmaster : kwangzaa6@gmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com