ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทร 074-737131

นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
  อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์
 
 
 
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียนออนไลน์ครูแอล
  วิชาการเขียนโปรแกรม
   I love English.
 
 
 

  สถิติผู้เข้าชมเว็บ

HTML Hit Counter

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่   >>> อ่านทั้งหมด...


   กลุ่มบริหารงานบุคคล


   งานประกันคุณภาพการศึกษา

  ผู้ศึกษา : นายอิสมาแอล ปูยัง

  แบบฟอร์ม และเอกสารของโรงเรียน   >>> อ่านทั้งหมด...


   งานแผนและนโยบาย
    :    แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 (Download)

   ผู้ศึกษา : นางสุดารัตน์ นวลสงค์


   รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

   ผู้ศึกษา : วริศรา แสงขำ (Downlond)


   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาดนตรี 2  รหัสวิชา ศ21102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   ผู้ศึกษา : เชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ(Downlond)


   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   เพื่อความเข้าใจด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved Khuankalong โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค(MIA)รายวิชาภาษา อังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา”

   ผู้ศึกษา : สิทธินี   ศรีสงคราม (Download)

   แบบฟอร์มและแนวปฎิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ คูปองครู (Download)


   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัĴยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  “นิคมวัฒนา” จ. สตูล

  ผู้ศึกษา : มาริสา วิเชียรโชติ  (Download)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   >>> อ่านทั้งหมด...

  
   โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 260 ที่นั่ง

      1. ประกาศโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ( Download )
      2. เอกสารประกวดราคาจ้างสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( Download )
      3. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ( Download )
      4. แบบ ปร.4-6 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (Download )

   ผู้ศึกษา : ปรีดา แก้วเขียว


  กิจกรรม   >>> อ่านทั้งหมด...
      กิจกรรมถนนคนเดิน คร้้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
      กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
      กิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
      กิจกรรมถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2562
      กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

      กิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายใน "กาหลงเกมส์ 2562"

      ขบวนพาเหรด "กาหลงเกมส์ 2562">>เสียสละ กตัญญู รู้งาน<<

Downloadเพลงมาร์
โรงเรีย
ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

มาร์ช (เฉพาะดนตรี)
มาร์ช (มีเสียงร้อง)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webmaster : 5620117299@psu.ac.th
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com