โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com


 

ศูนย์ศิลปะโรงเรียนในฝันจังหวัดสตูล
 
   ลำดับที่
โรงเรียน
1
  ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
2
3
  ท่าแพผดุงวิทย์
4
5
  ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
6
  ละงูพิทยาคม
7
 ละงูพิทยาคม
8
  อนุบาลสตูล
9
  บ้านเขาไคร
10
 บ้านเขาไคร
11
  บ้านดาหล
12
  ควนโดนวิทยา
13
  นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
14
  ปาล์มพัฒนวิทย์
15
  ทุ่งหว้าวรวิทย์
16
  นิคมพัฒนาผัง 120
17
 นิคมพัฒนาผัง 120
18
  พิมานพิทยาสรรค์
19
  บ้านดาหลำ
20
  อนุบาลควนกาหลง

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-737131
Email : kkl_school@hotmail.com